Josef Hamber

Tenor
2007 2010

Josef Hamber, født i Stockholm 1982.

Uddannet på DKDM, kandidateksamen 2009. I Ars Nova Copenhagen siden 2007.

Josef har gjort roller på Vadstena Akademien, Fäviken opera och på Drottningholms slottsteater. Han är ofta solist i verk av Händel, Bach, Telemann, Mozart, Weber och Dvorak. Han har sjungit på Liedkompagniet med pianisten Christian Westergaard. I 2008 mottog han Tonny Landy och Tove Hyldgaards Legat för unga lovande sångare. Josef är assistent i Radiokoret och i det Kgl. Operakor.