Frygiske Fragmenter

Fredag den 6. maj 2016 kl. 16:30
Pris: Gratis
Arrangeret af: Trinitatis Kirke

Verdens mest berømte komponist omkring år 1500 var den flamske mester Josquin Desprez (c. 1450-1521), som tjente ved det franske hof såvel som ved det pavelige kapel i Rom. Ars Nova Copenhagen dirigeret af Paul Hillier synger hans største messe "Missa Pange Lingua" - baseret på den gregorianske hymne "Pange Lingua". Imellem messens led har Paul Hillier placeret mesterværker af lignende karakter. Enten bruger de den samme toneart som messen, den frygiske kirketoneart, eller man kan høre ekkoer af det samme motiviske materiale. 

Med Frygiske Fragmenter viser Ars Nova Copenhagen og Paul Hillier, at den tidlige stil stadig emmer af liv, inspireret af det musikalske modstykke til et flamsk Stilleben maleri.

PROGRAM:

Pange Lingua Pange Lingua hymnen, 
7 vers alternerende mellem gregoriansk sang
og tre flerstemmige udgaver fra Trento håndskrifterne.
Josquin Desprez Missa Pange Lingua, Kyrie & Gloria
Poul Ruders I Preghiera semplice
Josquin Desprez Missa Pange Lingua, Sanctus & Benedictus
Bent Sørensen In Paradisum
Josquin Desprez Missa Pange Lingua, Agnus Dei

Dirigent: