Es wird sein Kleid

Heinrich Schütz
Festival på Rosenborg Fredag, 22. september 2006 - 20:00 Rosenborg Slot, Riddersalen
Nytårskoncert Lørdag, 30. december 2006 - 15:00 Garnisons Kirke, København
Musik fra Christian den IVs tid Søndag, 3. september 2006 - 16:00 Det kongelige Bibliotek, Foyeren