Clausholm fragmenter

Anonym/Anonymous
Festival de Ambronay Søndag, 23. september 2007 - 15:30
Herstedøster Kirke Torsdag, 20. september 2007 - 19:30 Herstedøster Kirke
Nytårskoncert Lørdag, 30. december 2006 - 15:00 Garnisons Kirke, København
Musik fra Christian den IVs tid Søndag, 3. september 2006 - 16:00 Det kongelige Bibliotek, Foyeren