Ave Maria

Robert Parsons
Taverner & Tudor Music Søndag, 12. februar 2006 - 19:30 Sct. Nicolai Kirke, Svendborg
Festival de Ambronay Søndag, 23. september 2007 - 15:30
Herstedøster Kirke Torsdag, 20. september 2007 - 19:30 Herstedøster Kirke
Edinburgh Festival Fredag, 24. august 2007 - 20:00 Edinburgh
Nivaagaard Fredag, 1. september 2006 - 22:00 Nivaagård Museum
Ockeghems requiem Onsdag, 2. august 2006 - 20:00 Stavnsholt kirke
Taverner & Tudor Music Søndag, 6. august 2006 - 19:30 Skanderborg Slotskirke
Taverner & Tudor Music Søndag, 13. august 2006 - 16:00 Ribe Domkirke
Taverner & Tudor Music Mandag, 14. august 2006 - 20:00 Sankt Pauls Kirke, København
Taverner & Tudor Music Mandag, 13. februar 2006 - 20:00 Tønder Kristkirke
Taverner & Tudor Music Lørdag, 12. august 2006 - 20:00 Haderslev Domkirke