Smørum Kirke

Kirkevangen 4, Smørumovre, 2765 Smørum