Tenor foresyngning den 10. juni fra kl. 13

Ars Nova Copenhagen søger en tenor til en ledig stilling i den faste gruppe

Foresyngningen: Der synges en selvvalgt sang eller arie af Johann Sebastian Bach med akkompagnement. Samtidig med tilmeldingen skal det meddeles, om ansøgeren ønsker, at Ars Nova sørger for pianist til foresyngningen. Pianistens navn og kontaktoplysninger oplyses i så fald ved henvendelse til Ars Novas kontor efter ansøgningsfristen. Der prøves desuden i prima vista sang. 

Ansøgerprofil: Der forventes erfaring med både ensemblesang og solo sang på højt niveau. Vi har brug for kollegaer, som prioriterer at klinge sammen med stemmegruppen og samtidig viser initiativ og solistisk bærekraft i alt fra 2- til 12-stemmige satser. 

Jobbet: ARS NOVA er et professionelt ensemble med aflønning på timebasis. Der prøves i reglen på hverdage indenfor tidsrummet kl. 10-14, men prøver på andre tidspunkter forekommer. Der turnéres periodevis meget, og faste medlemmer forventes at deltage i alle turnéer. 

ARS NOVA er en forening og er som sådan afhængig af medlemmernes (dvs. sangernes) engagement. Af faste sangere forventes derfor interesse i og aktiv indsats for gruppens fortsatte positive udvikling. 

Tilmelding inkl. en beskrivelse af relevante meritter skal være ARS NOVA i hænde senest mandag den 7. juni kl. 16. Tilmeldingen sendes til foresyngning@arsnova.dk. Supplerende oplysninger kan fås på telefon: 33 13 57 70 (dagtimer). Bekræftelse af tilmeldingen sendes straks efter modtagelsen. Meddelelse om mødetid og -sted udsendes per e-mail straks efter tilmeldingsfristens udløb.