Herrestemmer søges til ARS NOVA Copenhagen

ARS NOVA Copenhagen søger en tenor til vores stab af faste sangere. Desuden ønsker vi at høre herrestemmer generelt (dvs. kontratenorer, tenorer, baritoner og basser) til vores assistent-liste.

ARS NOVA Copenhagen består af 12 faste sangere og ledes af Kunstnerisk leder og Chefdirigent Paul Hillier. Nye sangere ansættes af ensemblets faste sangere i samarbejde med chefdirigenten.
 
Foresyngning mandag den 31. januar 2011 fra kl. 12:30. OBS: Ændret dato i forhold til tidligere annonceret.
 
Foresyngningen: Kandidater skal synge en selvvalgt sang eller arie af Johann Sebastian Bach med akkompagnement. Der prøves desuden i prima vista sang.
 
Ansøgerprofil: Du skal have erfaring med både ensemblesang og solo sang på højt niveau. Vi har brug for kollegaer, som prioriterer at klinge sammen med stemmegruppen og samtidig viser
initiativ og solistisk bærekraft i alt fra 2- til 12-stemmige satser.
 
Jobbet: ARS NOVA er et professionelt ensemble med aflønning på timebasis. Vi prøver som regel
på hverdage i tidsrummet kl. 10-14, men prøver på andre tidspunkter forekommer. I perioder turnerer vi meget, og faste medlemmer forventes at deltage i alle turnéer.
 
ARS NOVA er en forening og er afhængig af medlemmernes (dvs. sangernes)
engagement. Af vores faste sangere forventer vi derfor interesse i og aktiv indsats for gruppens fortsatte positive udvikling.
 
Tilmelding inkl. beskrivelse af relevante meritter skal være ARS NOVA i hænde senest
mandag den 24. januar og sendes til mette@arsnova.dk. Samtidig med tilmelding meddeles, om ansøgeren ønsker, at Ars Nova sørger for pianist til foresyngningen. Pianistens navn og kontaktoplysninger oplyses ved henvendelse til ARS NOVAs kontor efter ansøgningsfristen. 
Supplerende oplysninger kan fås hos manager Mette Dinesen på telefon: 33 13 57 70 (dagtimer). Meddelelse om mødetid og -sted sendes per e-mail umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

ARS NOVA Copenhagen har for længst befæstet sin position som Skandinaviens førende
vokalgruppe indenfor tidlig og ny musik. Ensemblets koncerter og CD-indspilninger i ind- og udland har fået topkarakterer i den internationale musikpresse. I februar sidste år modtog Ars Nova en Grammy Award og optrådte desuden på Lincoln Center i New York og ved
Edinburgh Festival.
 
Paul Hillier har været ARS NOVAs kunstneriske leder og chefdirigent siden 2003. Hillier etablerede sit navn som medstifter og mangeårig kunstnerisk leder af den engelske vokalgruppe The Hilliard Ensemble. Senere stiftede han Theatre of Voices. Han er desuden chefdirigent for National Cahmber Choir of Ireland og Coro Casa da Musica in Porto, Portugal.
 
Yderligere information: www.arsnova.dk