Altforesyngning til Ars Nova

Onsdag den 13. januar 2010 fra kl. 14 afholdes foresyngning til en ledig altsstilling i Ars Nova Copenhagen. Vi søger en alt, mezzo eller counter.

Foresyngningen: Der synges en selvvalgt sang eller arie af Johann Sebastian Bach med akkompagnement. ARS NOVA sørger for pianist ved foresyngningen. Ansøgere skal medbringe to kopier af den valgte sang (til henholdsvis pianisten og bedømmelsesudvalget). Pianistens navn og kontaktoplysninger oplyses ved henvendelse til Ars Novas kontor. Der prøves desuden i prima vista sang.

Ansøgerprofil: Vi forventer, at ansøgere har erfaring med både ensemblesang og solo sang på højt niveau. Vi har brug for kolleger, som prioriterer at klinge sammen med stemmegruppen og samtidig viser initiativ og solistisk bærekraft i alt fra 2- til 12-stemmige satser.

Jobbet: ARS NOVA er et professionelt ensemble med aflønning på timebasis. Der prøves i reglen på hverdage indenfor tidsrummet kl. 10-14, men prøver på andre tidspunkter forekommer. Der turnéres periodevis meget, og faste medlemmer forventes at deltage i alle turnéer. ARS NOVA er en forening og er som sådan afhæn¬gig af medlemmernes (dvs. sangernes) engagement. Af faste sangere forventes derfor inte¬resse i og aktiv indsats for gruppens fortsatte positive udvikling.

Tilmelding inkl. en beskrivelse af relevante meritter skal være ARS NOVA i hænde senest mandag den 11. Januar kl. 10. Tilmeldingen sendes elektronisk til: thomas@arsnova.dk. Supplerende oplysninger kan fås på telefon: 33 13 57 70 (dagtimer). Bekræftelse af tilmelding samt meddelelse om mødetid og -sted udsendes straks efter tilmeldingsfristens udløb.

ARS NOVA Copenhagen, bestående af 12 sangere, har i årene med Paul Hillier som cehfdirigent befæstet sin position som Skandinaviens førende vokalgruppe indenfor tidlig og ny musik med højt roste koncerter i ind- og udland og CD-indspilninger, som har fået topkarakterer i den internationale musikpresse.

Paul Hillier, som har været ARS NOVAs faste gæstedirigent siden 1997, blev i 2003 gruppens chefdirigent. Hillier etablerede for alvor sit navn som medstifter af og mangeårig kunstnerisk leder for den engelske vokalgruppe The Hilliard Ensemble og stiftede senere Theatre of Voices I dag er han desuden chefdirigent for Det Irske nationale Kammerkor.