Sommerfugledalen – et requiem

Fredag den 10. september 2004 kl. 19:00
Arrangeret af: Ars Nova Copenhagen

PROGRAM:

Svend Nielsen (f. 1937) Sommerfugledalen, sonet 1-7
  Inger Christensen læser Sommerfulgedalen
Svend Nielsen Sommerfugledalen, sonet 8-15  (uropførelse)

Dirigent:

Gæster: