Fynske Kor

Sangere fra:

Odense Kammerkor, Nyborg Motetkor, Vor Frue Kantori, Svendborg Vestfynskoret, Dalum Kirkes Kantori, Odense Domkirkes Kantori, Vor Frue Kirkes Kantori, Odense Ansgars Kirkes Kantori, Sangere fra Storekor Odense og Sangere fra Filharmonisk Kor