Florian Benfer

Florian Benfer (f. 1984 i Verden, Tyskland) är konstnärlig ledare för Stockholms Kammarkör, Deutscher Jugendkammerchor och leder även ARTON Ensemble, grundad av Florian år 2008. ARTONbestår av unga, professionella musiker från hela Europa och repertoaren sträcker sig från kammarmusik till större arrangemang för kör och orkester. År 2011 bildade han ävenARTON Vocal Ensemble, som specialiserar sig på vokalmusik skriven efter 1900. ARTON har, trots sin korta historia, hunnit med att hålla konserter i både Tyskland, Frankrike och Sverige. Under säsongen 2013/14 arbetade han som vikarierande kormästare på Kungliga Operan Stockholm.

År 2011 dirigerade Florian den svenska Radiokören, och sedan 2012 leder han dem regelbundet i instuderingar. Han har även ett nära samarbete med Eric Ericsons Kammarkör, både som dirigent och instuderare. Sedan 2012  har Florian dirigerat ett flertal föreställningar på Folkoperan i Stockholm (Orffs Carmina Burana och Mozarts Requiem), där han även ledde uruppföranden av flera kortoperor inom ramen för operafestivalen Opera Showroom 2013.

Florian har arbetat med ensembler som Deutscher Kammerchor, Gustaf Sjökvists Kammarkör, Kammerchor Josquin des Préz, Mikaeli Kammarkör, SWR Vokalensemble, Folkoperans orkester i Stockholm, Swedish Wind Ensemble och Stockholms Bachsällskap. Kommande engagemang inkluderar bland andraMDR Rundfunkchor Leipzig, Cappella Amsterdam och Kölner Vokalsolisten.

Florian har lett körinstuderingar för dirigenter som Daniel Harding, Lorin Maazel, Louis Langrée, Esa-Pekka Salonen, Sakari Oramo, Christopher Hogwood och Thomas Dausgaard.

Som dirigent och sångare har han deltagit vid ett stort antal festivaler i Europa, Asien och Nordamerika, däribland Kuhmo Chamber Music Festival, Bachfest Leipzig, Festival van Vlaanderen, Östersjöfestivalen, MusikTriennale Köln och Sound of Stockholm.

Mångsidighet och en genreöverskridande nyfikenhet på musik från alla tider utmärker Florians arbete som dirigent, sångare och organist. Hans musikaliska utbildning inleddes i Leipzig med studier i kyrkomusik, och fortsatte sedan i Stockholm, där han studerade kördirigering för professor Anders Eby. Säsongen 2010/11 tillbringade Florian vid Kungliga musikhögskolan i Haag med studier i orkesterdirigering för Kenneth Montgomeryoch Jac van Steen. Under 2012 gick han sedan en påbyggnadsutbildning i orgel för Nils Larsson i Stockholm. Masterclasses för Frieder Bernius, Stefan Parkman, Michael Radulescu, Patrick Russil och Grete Pedersen har utgjort ett ovärderligt komplement till den redan omfattande utbildningen, liksom arbetet som sångare i ensembler somKammerchor Stuttgart, Lucerne Festival Academy Vocalists ochWorld Youth Choir. 

År 2008 belönades Florian Benfer med Gustav Sjökvist-stipendiet för unga kördirigenter, och 2010 med Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium. År 2012 tilldelades han Eric Ericsons Resestipendium.