Årets bedste jule-cd

Heinrich Schütz: Weihnachtshistorie, Auferstehungshistorie
Jakob Holm,
Tirsdag, 18. maj

Den første cd, som Ars Nova Copenhagen og Paul Hillier indspillede med Heinrich Schütz' (1585-1672) bibelske værker (Historiae), var god, men primært for de musikhistorisk interesserede.

Denne anden, som rummer henholdsvis jule- og påskefortællingen, er langt bredere i sit anslag og en langt større musikalsk nydelse. Det skyldes de langt flere smukke sangbare linjer og Concerto Copenhagens vitale, instrumentale krydderi.

Formen på de to værker er identisk: Evangelistens fortællestemme foredrages som recitativ og afsluttes hver gang ved at lægge op til direkte tale formet som melodisk sungne forløb fra nogle af fortællingens figurer. I Juleevangeliet høres for eksempel både Herodes og englens tale til Josef som sang. Som evangelist fungerer Adam Riis fint, men det er især Else Torps blide englesopran, man bemærker.

Min eneste anke er, at stemmerne gerne måtte være lagt længere frem i lydbilledet i forhold til instrumenterne. Påskefortællingen er om muligt endnu bedre. Det skyldes især en fornem præstation af Johan Linderoth som evangelist. Hans smukt messende tenor favner en ømhed og blidhed, der forlener værket med en fornem mystik. Og selvom det er påskefortællingen, vi har med at gøre, føles lytningen ikke tung og dyster, tværtimod er der en lethed og tryghed ved Gud i hele værket og et ikke effektdrevet fokus på at formidle historien.

Det er sjældent at høre et værk hvile så meget i sig selv, og der er tale om udgivelse, der tjener de implicerede til ære. En lille historisk note på falderebet: Schütz har en tæt forbindelse til Danmark, da han blev udnævnt til kapelmester af Christian IV og arbejdede ved det danske hof over to perioder igennem 11 år.